Na sjednici koja je održana u četvrtak 22. srpnja Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

Što se tiče projekata na području općine Grude za izgradnju edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju – II. faza Vlada RH dodijelila je 600 tisuća kuna a projekt je prijavila Općina Grude.

Za adaptaciju i uređenje crkve sv. Mihovila Drinovci dodijeljeno je 180 tisuća kuna župi Drinovci.