Ovim putem obavještavamo javnost da će Nacrt dokumenta Ažuriran akcijski plan preseljenja (RAP) za projekat „Sanacija šteta od poplava i modernizacija“ magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izložen na javni uvid u periodu od 15 dana, i to od 02.08. do 16.08.2021. godine.

 

Nacrt dokumenta biće dostupan na linkovima: https://1drv.ms/u/s!AtFP7bvVp3PsaJonmixg9vf3PEw?e=LbhaAo   i

https://drive.google.com/file/d/1GplfgKrclmRyrfx2ECgU2KNK87bZp4d_/view?usp=sharing

 

Predmetnim dokumentom tretirani su sljedeći projekti/dionice:

PROJEKTI/DIONICE TRANŠE 1:                                                 

 1. M20 – Rehabilitacija mostova na M20 – obilaznica Goražde – most na rijeci Drini
 2. M5 – Rehabilitacija mostova na M5 – Jajce Jug – Donji Vakuf 1 – most na potoku Rika, Skela; most preko Sandžačke rijeke; Nević Polje – Kaonik – Rehabilitacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Biloj i GBH/HR (Izačić) – Bihać 4 – most na potoku Mrižnica, Kamenica
 3. M18 – Živinice 1-Vitalj – rekonstrukcija kosina, izgradnja trake za spora vozila Stupari – Vitalj M18-Olovo-Semizovac – rekonstrukcija kosina, izgradnja trake za spora vozila Čevljanovići – Nišići
 4. M15 – Kamičak-Ključ – rekonstrukcija sledećeg putnog pravca: Crileni – Zgon i M15 – Kamičak – Ključ – most na rijeci Banjici
 5. M5 – Kaonik-Gromiljak – završetak rekonstrukcije Busovača – Draga, Delfine krivine i Jehovac – Brestovsko

PROJEKTI/DIONICE TRANŠE 2:        

 1. 8 – Dionica Granica BH/HR-Lončari i Pelagićevo/Srebrenik (raskrsnice Špionica i Ćehaje) – Mjesne zajednice Ćehaje, Srebrenik i Špionica Centar
 2. 8 – Dionica Srebrenik-Šićki Broj (raskrsnica Bingo) – Mjesna zajednica Grad Srebrenik
 3. 4 – Izgradnja obilaznice Bugojno – Mjesna zajednica Vrbas I
 4. M20 – Izgradnja obilaznice Goražde, Faza I – Mjesne zajednice Goražde III i Hugeri
 5. M5 – Izgradnja obilaznice Donji Vakuf, Faza I – Mjesna zajednica Donji Vakuf I
 6. M15 – Izgradnja obilaznice Livno, Faza I – Mjesna zajednica grad Livno
 7. 1 – Obilaznica Mostar – izgradnja dionice Miljkovići-Rodoč- M17, Tunel Novi i veza sa M17 Faza I – Mjesna zajednica Miljkovići
 8. M14 – Bihać-Bosanska Krupa, Faza I – izgradnja dionice Jablanska-Mali Lug 3,5 km – Mjesne zajednice Centar i Veliko Založje
 9. M5 – Izgradnja obilaznice Kiseljak, Faza I – Mjesna zajednica Kiseljak
 10. 2 – Izgradnja obilaznice Cazin, Faza I – Mjesne zajednice Gnjilavac i Vrelo
 11. M5 – Izačić-Kamenica – izgradnja puta koji se spaja sa obilaznicom Bihać, Faza I – Mjesne zajednice Izačić, Papari, Kamenica i Bakšaiš
 12. M6 – Grude (Veza M6 i R420) – izgradnja sjevernog kružnog puta – Mjesne zajednice Grude, Pocrte i Grude Zapad

 

Vaše komentare, sugestije i primjedbe možete slati na e-mail: javne.konsultacije@gmail.com, putem pošte na adresu Kralja Petra I Karađorđevića, 92-98 Banja Luka (Institut za građevinarstvo IG) u periodu trajanja javnog uvida (02.08-16.08.2021. god) kao i na broj telefona 065/236-178.

Obavijest o javnim konzultacijama i Informativne brošure će biti dostupni u Mjesnim zajednicama od 27.07.2021. godine.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji.

JP Ceste FBiH, Sarajevo

Institut za građevinarstvo „IG“ doo, Banja Luka