Općinsko vijeće Grude održalo je 6. sjednicu 30. lipnja 2021. godine. Sjednici  je bilo nazočno 23 vijećnika.

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda točkom: Demografske mjere u općini Grude.  Nedjeljko Pandžić, Nezavisni vijećnik, je predložio da se u slijedećim sjednicama uvede kao posljednja točka dnevnog reda: Razno ili Aktualno u općini.

Većinom glasova, sa 20 glasova “za” i 3 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 21 točke.

Nezavisni vijećnik Nedjeljko Pandžić je iznio primjedbu na Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice jer u točki 8. nije naveden njegov upit: Zašto neka naselja ne mogu dobiti javnu rasvjetu iako se radi o samo nekoliko lampi.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća sa navedenom primjedbom.

Nakon glasovanja, usvojen je Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2021./2022. godine na području općine Grude, sa određenim izmjenama dionica na prijedlog predlagatelja.

Većinom glasova, usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina površine 12 m2 te Zaključak o zamjeni iste nekretnine za nekretninu HT Eronet Mostar u K.o. Tihaljina.

Usvojenim Zaključkom o davanju ovlasti za zaključivanje ugovora o prodaji zemljišta ovlašten je Općinski načelnik za zaključivanje ugovora sa Gospodarskim društvom MIV Grude.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i K.o Grude određene su tri građevne parcele u K.o Ružići i jedna parcela u K.o. Grude koje će biti ponuđene na prodaju putem javnog nadmetanja-licitacije.

Usvojenim Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom ovlašten je Općinski načelnik za zaključivanje notarski obrađenog ugovora sa Ivicom Madunom iz Ružića.

Nakon glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o pravu građenja u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka – Poljanice sa Upravom za civilnu zaštitu ŽZH.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o pravu građenja zgrade JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Većinom glasova, usvojene su: Odluka  o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić„ Grude,  Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Grude,  Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju Javne ustanove VRILO Grude,

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju   javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove za  odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi i Odluka  o izmjeni Odluke o osnivanju Glazbene škole Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Odluku o razrješenju  ravnatelja JU VRILO Grude i Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. ravnatelja JU VRILO Grude.

Većinom glasova usvojeno je  Rješenje o razrješenju ravnateljice “Dječjeg vrtića Grude” Grude, zbog isteka mandata.