Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1050/21

Grude, 24. lipnja 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za srijedu 30. lipnja 2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Grude,
 4. Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju2021./2022. godine na području općine Grude,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina,
 6. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Grude,
 7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti za zaključivanje ugovora o prodaji zemljišta,
 8. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,
 9. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići,
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti za zaključivanje ugovora o pravu građenja u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka – Poljanice,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o pravu građenja zgrade JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić„ Grude,
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Grude,
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Javne ustanove VRILO Grude,
 16. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi,
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi,
 18. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o osnivanju Glazbene škole Grude,
 19. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Odluku o razrješenju ravnatelja JU VRILO Grude,
 20. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. ravnatelja JU VRILO Grude,
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice “Dječjeg vrtića Grude” Grude.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica

 

Franka Zorić, v.r.