Na osnovu dopisa Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo obavještavamo žitelje općine Grude da će se u periodu od 03.05-22.06.2021. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će se provesti u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa zakonom o statistici Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje će angažirati Federalni zavod za statistiku uz primjenu preporučenih mjera navedenih u Naredbi Federalnog kriznog štaba, a koje se odnose na nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru ali i na otvorenom ukoliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Ovim putem molimo sve žitelje općine Grude koji budu odabrani za anketiranje za punu suradnju.