Obavještavaju se žitelji Općine Grude da će Federalni zavod za statistiku provoditi Anketu o potrošnji domaćinstava / kućanstava u BiH 2021./2022. u narednom periodu prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine i u skladu sa Godišnjim planom provođenja statističkih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Anketa o potrošnji domaćinstava / kućanstava u BiH je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava / kućanstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstava / kućanstava. Istovremeno, anketom će se prikupljati podaci o važnijim pokazateljim životnog standarda, kao i podaci o osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava / kućanstava.

Na temelju podataka prikupljenih ovom anketom izračunavat će se veličina i struktura prosječne mjesečne i godišnje potrošnje domaćinstava / kućanstava u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini kao cjelini. Podaci o izdacirna za hranu, odjeću, obuću, stanovanje, kupovinu trajnih potrošnih dobara, osobne usluge i drugi podaci će biti podloga za mjerenje osobne potrošnje domaćinstava / kućanstava i investiranja domaćinstava / kućanstava na ukupnom nivou / razini, te za druge socio-ekonomske analize. Time će se učiniti značajan doprinos u razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovinu sukladno sa europskim i međunarodnim standardima.

Anketa će se provoditi od 01.04.2021 do 31.03.2022. godine, s tim što se svakog mjeseca domaćinstava / kućanstava mijenjaju. U Federaciji Bosne i Hercegovine će biti anketirano 5488 domaćinstava / kućanstava koja ce biti izabrana metodom slučajnog odabira, u svim općinama Federacije BiH.

Ukaliko građani budu imali bilo kakvih pitanja u vezi ove ankete, mogu se obratiti osobarna zaduženirn za provođenje ovog istraživanja u Federalnom zavodu za statistiku na telefon broj: 033/407-032 lokal 246 i 033/407-036 lokal 349, e-mail: fedstat@fzs.ba.