Općinsko vijeće Grude održalo je 4. sjednicu 17. ožujka 2021. godine. Sjednici je bilo nazočno 20 vijećnika.

Prije početka rada sjednice nazočni su upoznati da je Nedjeljko Pandžić istupio iz stranke HRS i postao Nezavisni vijećnik.

U dnevnom redu od 26 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ BiH skinute su 2 točke: 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grude“ Grude i 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grude“ Grude.

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda sa 3 nove točke: Prodaja građevinskog zemljišta po cijeni od 1,00 KM/m2, Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća na način da se ne ograničava broj vijećničkih pitanja po vijećniku i Pokretanje StartUp-ova radi povećanja zaposlenosti. Većinom od 18 glasova “za” i 2 glasa “protiv”  usvojen je predloženi dnevni red od 24 točke.

Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja postavljali su: Dragan Iličić, SDP BiH, Tomislav Bandić, HRS, Vlado Rašić, SDP BiH i Ivan Pandžić, HRS.

Nakon glasovanja, sa 18 glasova”za” i 2 glasa “protiv”, usvojeni su: Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2020. godini i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u 2020. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu u 2020. godini:  HNK “Grude” Grude,  HNK “Drinovci” Drinovci, KK “Grude” Grude, HRK “Grude” Grude  i Društva  Grudske mažoretkinje.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu u 2020. godini: Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2020. godini, Udruge branitelja oboljelih od PTSP-a Grude, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude i HVIDR-e Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Izvješća o radu u 2020. godini: Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica i Crvenog križa Grude.

Većinom glasova usvojena su: Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2020. godini, Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2020. godini, Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2020. godini i Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2020. godini. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2020. godini jednoglasno je usvojeno.

Jednoglasnom odlukom vijećnika usvojeni su: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za projekt „Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda“, Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Grude-grad i Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za prijavu na javni poziv za prodaju nekretnina Duhanprodukta d.o.o. Grude u stečaju.

Nakon glasovanja, sa 18 glasova “za” i 2 glasa “protiv”, usvojeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za Katastarsku općinu Tihaljina I.