Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-473/21

Grude, 12. ožujka 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  srijedu 17. ožujka   2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2020. godini,
 4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u 2020. godini,
 5. Izvješće o radu HNK “Grude” Grude u 2020. godini,
 6. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2020. godini,
 7. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2020. godini,
 8. Izvješće o radu HRK “Grude” Grude u 2020. godini,
 9. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2020. godini,
 10. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2020. godini,
 11. Izvješće o radu Udruge branitelja oboljelih od PTSP-a Grude u 2020.godini,
 12. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude u 2020. godini,
 13. Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2020. godini,
 14. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2020. godini,
 15. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2020. godini,
 16. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2020. godini,
 17. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2020. godini,
 18. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2020. godini,
 19. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2020. godini,
 20. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2020. godini,
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt „Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda“ ,
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za Katastarsku općinu Tihaljina I.,
 23. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Grude-grad,
 24. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za prijavu na javni poziv za prodaju nekretnina Duhanprodukta d.o.o. Grude u stečaju,
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grude“ Grude,
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grude“ Grude,

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

 

Predsjednica

 

Franka Zorić, v.r.