Općinsko vijeće Grude održalo je 3. sjednicu 10. veljače 2021. godine. Dnevni red od 17 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu,  dopunjen je sa 3 nove točke: 18. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići, 19. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići i 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom. Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda sa 3 nove točke: 1. Osnivanje Odbora za reviziju u općini Grude, Pomoć nastradalim područjima u R. Hrvatskoj i Objava javnih natječaja iz ŽZH na WEB stranici općine Grude.Većinom glasova usvojen je predloženi dnevni red od 20 točaka.

Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je sa 23 glasa “za” i jednim suzdržanim glasom, sa primjedbom da je predlagatelj dopune dnevnog reda Ivan Pandžić, HRS, a ne Tomislav Bandić, HRS.

Vijećnička pitanja postavljali su: Ivan Žulj, HDZ BiH,  Nives Tomas, HDZ BiH, Ivan Lukenda, HSS, Ivan Tomić, HSP BiH,  Ivan Pandžić, HRS, Vlado Rašić, SDP BiH, Nedjeljko Pandžić, HRS i Tomislav Bandić, HRS.

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2021. godinu usvojen je sa 21 glasom “za” i 3 glasa “protiv”.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2021. godinu usvojen je sa 21 glasom “za” i 3 glasa “protiv”.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu općine Grude i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude.

U Povjerenstvo za izbor u reguliranim tijelima u općini Grude imenovani su: Mile Pejić, predsjednik, Željka Penava, Daniela Perić, Nives Tomas i Miro Palac, članovi.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2021. godini, u dijelu preventivnih mjera.

U Odbor za statutarna pitanja, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Grude imenovani su: Marija Čepo, HDZ BiH, predsjednica, Ivan Žulj, HDZ BiH, član, Zoran Polunić, iz reda građana, član, Katarina Jurić, iz reda građana, član i Željana Tomić, iz reda građana, član.

U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Grude imenovani su: Marko Boban, HDZ BiH, predsjednik, Frano Pandžić, HDZ BiH, član, Vlado Rašić, SDP BiH, član, Ivan Pandžić, HRS, član, Antonija Jurčić, iz reda građana, član, Ivana Kondža, iz reda građana, član i Željko Leko, iz reda građana, član.

U Odbora za pitanja mladih  Općinskog vijeća Grude imenovani su: Tomislav Paradžik, HDZ BiH, predsjednik, Jure Pandžić, HDZ BiH, član, Ivana Barišić, HDZ BiH, član, Danijela Marijanović, HDZ BiH, član, Julija Tomas, HSP, član,  Josipa Mijatović, iz reda građana, član i Dominika Andrijanić, iz reda građana, član.

U Odbor za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Grude imenovani su:  Daniela Perić, HDZ BiH, predsjednica, Anđelka Zucić, HDZ BiH, član, Ivana Prlić, HDZ BiH, član, Ljubo Katura, iz reda građana, član, Ivica Mijatović, iz reda građana, član, Patricija Čepo, iz reda građana, član i Predrag Pešorda, iz reda građana, član.

U Odbor za etička pitanja Općinskog vijeća Grude imenovani su: Mate Vrdoljak, HDZ BiH, predsjednik, Mladen Brzica, HDZ BiH, član, Marko Boban, HDZ BiH, član, Zoran Vlašić, HDZ BiH, član, Dragan Ćorluka, iz reda građana, član, Josip Spajić, iz reda građana, član i Filip Leko, iz reda građana, član.

U Odbor za branitelje Općinskog vijeća Grude imenovan je Dražen Vukoja, HDZ BiH.

Nakon glasovanja, Draženko Vranješ, je razrješen dužnosti člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude.

Većinom glasova, za člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude imenovana je Franka Zorić, predsjednica Općinskog vijeća.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići, Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići i Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom.