Agriculture collage. Cow, sheeps, wheat, onion, potato, tractor

OPĆINA GRUDE

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU

 

 

OBAVIJEST

O UPISU PROMJENA U REGISTRE

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/08) sve promjene podataka prijavljujete podnošenjem zahtjeva za upis promjene podataka i dostavljanjem dokumentacije vezane za nastalu promjenu.

  1. Svi upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. ožujka dostavljaju podatke Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude o:
  • poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje, te planiranu sjetvu ili sadnju u tekućoj godini
  • trenutnom stanju, te promjeni vrste i brojnog stanja stoke
  • članovima poljoprivrednog gazdinstva
  • promjeni zemljišnog posjeda i osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličine, katastarska kulture, vlasništva, zakupa i sl.)
  1. Poljoprivredna gospodarstva dužna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijave:
  • promjenu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva
  • promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva
  • promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva
  1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 039660 934