Općinsko vijeće Grude održalo je konstituirajuću sjednicu novog saziva 23. prosinca 2020. godine. Jednoglasno je usvojen dnevni red od 7 točaka.

Nakon podnošenja izvješća o rezultatima Lokalnih izbora 2020. godinu za općinu Grude verificirani su mandati novoizabranih vijećnika. Nakon verifikacije novoizabrani vijećnici su položili prisegu.

Nakon glasovanja, uz jedan suzdržan glas, razriješeni su  dužnosnici i radna tijela Općinskog vijeća u dosadašnjem sazivu.

Nakon glasovanja, jednoglasno je izabran Odbor za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja u sastavu: Miro Palac, predsjednik Ivica Palac, HDZ BiH, član, Mate Vrdoljak, HDZ BiH, član, Ivana Prlić, HDZ BiH, član i Ivan Lukenda, HSS BiH, član.

Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja, sa 20 glasova “za” i 3 suzdržana glasa, za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana je Franka Zorić, HDZ BiH.

Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja, sa 20 glasova “za” i 3 suzdržana glasa, za zamjenike predsjednice Općinskog vijeća izabrani su: Miro Palac, HDZ BiH i Nives Tomas, HDZ BiH.

Jednoglasnom odlukom vjećnika u Kolegij Općinskog vijeća imenovani su: Franka Zorić, predsjednica Općinskog vijeća Grude, Nives Tomas, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Grude, Miro Palac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ BiH, Ivan Tomić, predsjednik Kluba vijećnika HSP BiH, Tomislav Bandić, predsjednik Kluba vijećnika HRS i Miljenko Pezer, tajnik Općinskog vijeća Grude.

Nakon glalsovanja, jednoglasno je izabran Odbor za gospodarstvo, financije i proračun u sastavu: Nives Tomas, HDZ BiH, predsjednica, Zoran Vlašić, HDZ BiH, član, Danijela Marijanović, HDZ BiH, član, Danijela Perić, HDZ BiH,  član, Tomislav Paradžik, HDZ BiH, član, Mario Pezer, iz reda građana, član i Dragan Iličić, SDP BiH.