Općinsko vijeće Grude održalo je 2. sjednicu 29. prosinca 2020. godine. Većinom glasova usvojen je dnevni red od 7 točaka. Većinom glasova odbijen je prijedlog Ivana Pandžića, HRS, za video-snimanjem sjednica.

Izvod iz Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja postavljali su: Ivan Lukenda, HSS, Miro Palac, HDZ BiH, te članovi Kluba HRS-a Nedjeljko Pandžić, Ivan Pandžić i Tomislav Bandić.

Prijedlog Rebalansa proračuna općine Grude za 2020. godinu usvojen je sa 20 glasova “za” i 3 suzdržana glasa.

U raspravi o Proračunu općine Grude za 2021. godinu Klub HRS-a je podnio 7 amandmana koji nisu prihvaćeni od strane predlagatelja Općinskog načelnika. Nakon glasovanja,  sa 19 glasova “za” i 3 glasa “protiv”, usvojen je Proračun općine Grude za 2021. godinu.

Nakon glasovanja,  usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2021. godinu, Odluka o odobravanju pribavljanja bankovnog  jamstva u korist Uprave za neizravno  oporezivanje BiH i Zaključak o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude-grad.