Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-2537/20
Grude, 24. prosinca 2020. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 29. prosinca 2020. godine s početkom u 11,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i     r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa konsituirajuće sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Rebalansa proračuna općine Grude za 2020. godinu,
4. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2021. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Grude za 2021. godinu,
6. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist
Uprave za neizravno oporezivanje BiH,
7. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude-grad.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

 

Predsjednica

Franka Zorić, v.r.