Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-
Broj: 01-05-2522/20
Grude, 21. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 19. stavak 1., 2. 3. i članka 60. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 23. prosinca 2020. godine s početkom u 11,00 sati i predlažem:

-Izvješće o ovjerenim mandatima Općinskog vijeća Grude na Lokalnim izborima 2020. godine, održanim 15. studenoga 2020. godine, sukladno Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH,
-Preuzimanje dužnosti vijećnika zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i    r e d

1. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosnika i radnih tijela Općinskog vijeća Grude,
2. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja,
3. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Gude,
4. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Grude,
5. Prijedlog Odluke o izboru zamjenice predsjednika Općinskog vijeća Grude,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Grude,
7. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

 

Predsjednik u dosadašnjem sazivu
Draženko Vranješ, v.r.