Općinsko vijeće Grude održalo je 30. sjednicu 12. listopada 2020. godine. Jednoglasno je usvojen dnevni red od 12 točaka. Sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Izvod iz Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Nakon glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine.

Usvojenom Odlukom o dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi općine Grude dodani su noovi tarifni brojevi vezano za izvode i korištenje podataka iz Adresnog registra.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Branimira Mikulića pok. Ivana iz Gruda istom je utvrđeno vlasništvo na građevnom zemljištu površine 73 m2.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Drinovci i K.o. Donji Mamići.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom dato je ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora sa Mladenom i Slavkom Mikulićem iz Donjih Mamića.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom i  Zaključkom odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom dato je ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora sa gospodarskim društvom MIV Grude i Dinkom Tomićem iz Donjih Mamića.

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Drinovci i K.o. Donji Mamići ovlašten je Općinski načelnik za oglašavanje i prodaju građevinskih parcela.

Usvojenim Zaključkom o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Grude za potpisivanje Anexa Ugovora o koncesiji za javni linijski prijevoz učenika ovlašten je Općinski načelnik za potpisivanje Anexa za školsku 2020./2021. godinu, zbog bitno izmijenjenih okolnosti  uzrokovanih epidemijom korona virusa.

Odlukom o osnivanju Glazbene škole Grude uvodi se osnovno i srednje glazbeno obrazovanje u noovoosnoovanoj ustanovi.