Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-2237/20

Grude, 6. listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  ponedjeljak 12.  listopada  2020. godine s početkom u  9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi općine Grude,
 5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Branimira Mikulića pok. Ivana iz Gruda,
 6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Drinovci i K.o. Donji Mamići,
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Zaključka odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Drinovci i K.o. Donji Mamići,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Grude za potpisivanje anex Ugovora o koncesiji za javni linijski prijevoz učenika,
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Glazbene škole Grude.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.