Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude

OPĆINSKI NAČELNIK

Datum: 30.09.2020. godine

 

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ općina Grude u suradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), poljoprivrednicima s područja ove općine upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE U FBiH

ZA 2020. GODINU

 

 

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači s područja općine Grude koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i/ili Registar klijenata (RK), a koji su obavili ili planiraju obaviti jesensku sjetvu da izvrše prijavu jesenske sjetve za 2020. godinu.

Na temelju pristiglih prijava Općina će sastaviti listu korisnika za sufinanciranje prihvatljivih troškova i listu dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesensku sjetvu.

Dodjela sredstava se odnosi na sufinanciranje prihvatljivih troškova  za proizvodnju: pšenice, raži i ječma.

Prijave će evidentirati Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude gdje možete dobiti sve dodatne informacije na broj 039/660-934.

Kao dokaz za jesensku sjetvu biti će potrebno priložiti  fiskalni račun o izvršenoj kupovini  sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava a maksimalni iznos sufinanciranja je 1.000,00 KM po poljoprivrednom proizvođaču.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 13.10.2020. godine.

                                                                    

 

Općinski načelnik

Ljubo Grizelj