U utorak, 29. rujna 2020. u prostorijama općine Grude održan je sastanak Konzula prvog razreda gosp. Ivana Pavičića i voditelj ureda HGK u Mostaru gosp. Viktora Lasića s načelnikom općine Grude. Tema sastanka je bio budući razvoj i potencijali općine Grude.