Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 G  R  U  D  E

Grude, 15.09. 2020. godine

 

P  O  Z  I  V

    političkim subjektima za nazočnost dodjeli pozicija  biračkim odborima

 

Općinsko izborno povjerenstvo Grude poziva sve političke subjekte ,

koji su ovjereni za sudjelovanje na Općinskim izborima za 2020.godinu , da nazoče dodjeli pozicija u biračkim odborima osnovne izborne jedinice Grude 149A.

Javna dodjela pozicija u biračkim odborima obavit će se u srijedu 16.09.2020.godine u dvorani Općine Grude (Vijećnica).

 

Nakon izvršene dodjele pozicija u biračkim odborima , politički subjekti dostavit će , najkasnije do 15.10.2020.godine, Općinskom izbornom povjerenstvu imena kandidata za članove biračkog odbora,  u kojim im je izvršena dodjela, vodeći računa da predloženi kandidat bude upisan u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za to biračko mjesto i da je fizički sposoban za obavljanje poslova u biračkom odboru.

Politički subjekti obvezni su , prigodom dostavljanja prijedloga za članove biračkih odbora , Općinskom izbornom povjerenstvu dostaviti obrazce SG-1 – izjava predloženog člana biračkog odbora , osobno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečetom i potpisom ovlaštene osobe političkog subjekta.

Politički subjekti će, ako to izborno povjerenstvo zatraži , dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata za članove biračkih odbora.

Početak dodjela pozicija u biračkim odborima je u 13,00 sati.

 

                                                             Predsjednik OIP-a,

                                                          Ante Kolobarić