Općina Grude u suradnji s izvođačem radova Geometrika d.o.o. Grude u ponedjeljak 21.09.2020. godine počinje terensku izmjeru u kastarskoj općini Tihaljina I u postupku pripreme podataka za javno izlaganja i katastarsko klasiranje zemljišta u katastarskoj općini Tihaljina I.

Mole se svi građane koji su posjednici zemljišta u katastarskoj općini Tihaljina I da izvrše uvid u raspored terenskih aktivnosti koji je prilog ovoj obavijesti, te da na navedene datume budu dostupni na terenu ili da kontaktiraju Odjel za katastar općine Grude na broj: 039/660-923.

Grupe Tihaljina I