U petak 24.07.2020. u prostorijama Općine Grude održan je radni sastanak općinskog načelnika s predstavnicima JP Ceste Federacije BiH.

Tema sastanka su bili aktualni prometni projekti koje na području općine Grude provodi i financira JP Ceste Federacije BiH. Predstavnici JP Ceste Federacije BiH su izrazili želju za brzo i efikasno rješavanje imovinskih odnosa o kojima ovisi brzina realizacije projekata. Rečeno je kako će Općina Grude učiniti sve potrebno da se u što kraćem roku završi izvlaštenje zemljišta.

Sudionici sastanka pozivaju sve vlasnike-posjednike nekretnina za suradnju od koje će u konačnici ovisiti realizacija projekata.