Obavještavamo građane općine Grude da će u okviru projekta „Podrška statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/03 i 9/09) provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će se provesti u razdoblju od 1.7.2020. godine u trajanju 22 dana (uz mogućnost produljenja terenskog rada za 7 dana). Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditirani anketari koje angažira istraživačka agencija Prism research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine osiguravaju punu povjerljivost podataka.

Molimo građane naše općine za punu suradnju tijekom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.