Općinsko vijeće Grude održalo je 29. sjednicu 16. lipnja 2020. godine. Jednoglasno je usvojen dnevni red od 12 točaka. U dnevnom redu dostavljenom u materijalima skinuta je 13. točka dnevnog reda.

Izvod iz Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Nakon glasovanja usvojen je Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020./2021. godine na području općine Grude,

Odlukom o  osnivanju Općinskog pravobraniteljstva Grude usklađen je rad ove institucije sa Zakonom o pravobraniteljstvu u ŽZH.

Odlukom o prestanku rada Javne ustanove “Narodna knjižnica” Grude pokrenut je postupak likvidacije Knjižnice. Knjižničku djelatnost je preuzeo Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i K.o. Drinovci određena su  četiri građevinska zemljišta.

Zaključkom o odobravanju prodaje  zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom odobrena je prodaja zemljišta Marijanu Marijanoviću iz Borajne.

Nakon toga usvojen je Zaključak o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o.  Ružići izravnom pogodbom Marini Dujmović.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskih zemljišta u K.o.  Ružići izravnom pogodbom odobrena je prodaja zemljišta Vladi Iličiću iz Ružića te Marijani (Slobodan) Kukavica, Ivani (Slobodan) Pavković, Mirjani (Slobodan) Vukoja i Zdravki Vranješ ud. Slobodana.

Nakon glasovanja usvojen je Zaključak o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom Župi sv. Ante Padovanskog Raskrižje,

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude odobrena je prodaja putem  javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci,

Rješenjem o razrješenju člana Odbora za branitelje razrješen je Franjo Barić, zbog smrti.