Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1150/20

Grude, 10. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za utorak 16. lipnja 2020. godine s početkom u  9,00 sati 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1.   Izvod iz Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja, 
 3. Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2020./2021. godine na području općine Grude,
 4. Prijedlog Odluke o  osnivanju Općinskog pravobraniteljstva Grude,
 5. Prijedlog Odluke o prestanku rada Javne ustanove “Narodna knjižnica” Grude,
 6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i K.o. Drinovci,
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje  zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o.  Ružići izravnom pogodbom Marini Dujmović,
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskih zemljišta u K.o.  Ružići izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom Župi sv. Ante Padovanskog Raskrižje,
 11. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za branitelje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za branitelje,

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.