Poštovani,

trenutno se na području općine Grude izvode radovi na uspostavi i održavanju nove nivelmanske mreže visoke točnosti (NVT III) koja će se koristiti za potrebe geodetskog premjera u skladu s odredbama zakona o Premjeru i katastru nekretnina i zakona o Premjeru i katastru zemljišta.

Na realizaciji navedenih poslova Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove angažirala je konzorcij  “BNpro” d.o.o. Sarajevo, “Zedis” d.o.o. Zenica i “Geobiro” d.o.o. Konjic.