Općina Grude trenutačno realizira treću fazu uređenja Parka Hrvatskih Velikana Grude koja uključuje uređenje hortikulture.

Planirana iduća faza uređenja uključuje izgradnju vodenih sadržaju u parku.

U navedenu svrhu općina Grude je naručila projekt fontana u Parku Hrvatskih Velikana Grude.

Projekt je izradio projektni ured Tecton 25 d.o.o. Grude te 3D prikaz istoga možete preuzeti ovdje.