Općinsko vijeće Grude održalo je 28. sjednicu 28. travnja 2020. godine. Dnevni red od 28 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu jednoglasno je usvojen. Treća točka dnevnog reda preimenovana je iz “Izvješća” u “Informaciju”.

Izvod iz Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Sve predložene točke dnevnog reda su usvojene.

Informaciju Stožera civilne zaštite općine Grude u svezi stanja uzrokovanog korona virusom COVID 19 podnio je Ljubo Grizelj, zapovjednik Stožera. Upoznao je nazočne sa epidemološkom situacijom u općini Grude te poduzetim preventivnim mjerama na suzbijanju epidemije. Istaknuo je da su pripremljene mjere pomoći poduzetnicima čiji je rad pogođen posljedicama proglašenja prirodne nepogode uzrokovane korona virusom COVID 19.

Odlukom o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogode uzrokovane korona virusom COVID 19  poduzetnici se oslobađaju plaćanja općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku za 2020. godinu te komunalne naknade za razdoblje od 6 mjeseci. Obustavljaju se ovršni postupci i postupci prinudne naplate pokrenuti od strane općine i javnih poduzeća i ustanova. Poduzetnicima čiji je rad bio zabranjen osigurat će se minimalna neto plaća u iznosu od 300,00 KM po radniku ukoliko nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon glasovanja, usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika Grude u 2019. godini i Izvješće o Izvršenju Proračuna općine Grude u 2019. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” d.o.o. Grude u 2019. godini.

Izvješća o radu javnih ustanova općine Grude u 2019. godini jednoglasno su usvojena.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu športskih klubova općine Grude u 2019. godini. Nakon toga jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2019. godini.

Izvješća o radu Udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2019. godini  jednoglasno su  usvojena. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. Izvješća o radu škola u 2019. godini sa područja općine Grude jednoglasno su usvojena.

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići jednoglasno je usvojen.