Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-749/20

Grude, 22. travnja 2020. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za utorak 28. travnja 2020. godine s početkom u  9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće Stožera civilne zaštite općine Grude u svezi stanja uzrokovanog korona virusom COVID 19,
 4. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogode uzrokovane korona virusom COVID 19,
 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Grude u 2019. godini,
 6. Izvješće o Izvršenju Proračuna općine Grude u 2019. godini,
 7. Izvješće o radu JU Narodna knjižnica Grude u 2019. godini,
 8. Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” d.o.o. Grude u 2019. godini,
 9. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Grude u 2019. godini,
 10. Izvješće o radu JU “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude u 2019. godini,
 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Grude” Grude u 2019. godini,
 12. Izvješće o radu HNK “Grude” Grude u 2019. godini,
 13. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2019. godini,
 14. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2019. godini,
 15. Izvješće o radu HŽRK “Grude” Grude u 2019. godini,
 16. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2019. godini,
 17. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2019. godini,
 18. Izvješće o radu Udruge branitelja oboljelih od PTSP-a Grude u 2019.godini,
 19. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata “General Blago Zadro” Grude u 2019. godini,
 20. Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2019. godini,
 21. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2019. godini,
 22. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2019. godini,
 23. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2019. godini,
 24. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2019. godini,
 25. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2019. godini,
 26. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2019. godini,
 27. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2019. godini,
 28. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.        

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.