U općini Grude u posljednjih nekoliko dana registrirano je preko 10 požara. Većinom su gorjeli trava, nisko raslinje i šuma.
PVP Grude zajedno s DVD i mještanima već nekoliko dana su stalno na terenu u saniranju požarišta.
Upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom.
Pozivamo sve na pridržavanje mjera zaštite od požara, i na taj način ćemo najbolje sačuvati materijalne i ljudske potencijale naših vatrogasaca i drugih koji su se angažirali na sanaciji požarišta.
Posebno skrećemo pozornost građanima da ako nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu s Kaznenim zakonom predviđene sankcije.

Zapovjednik stožera civilne zaštite općine Grude

Ljubo Grizelj