Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 Broj: 02-44-554/20

Grude, 23. ožujka  2020. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Odluke o proglašenju prirodne nepogode broj: 02-44-525/20 od 18.03.2020. godine i članka 9. Zapovjedi Stožera civilne zaštite ŽZH od 20.03.2020. godine, Općinski načelnik donosi

 O  D  L  U  K  U

o organizaciji radi tijela uprave općine Grude i Javnih ustanova općine Grude za vrijeme trajanja prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od  korona virusa (COVID 19)

Članak 1.

U cilju prevencije djelatnika općine Grude i građana od opasnosti širenja korona virusa (COVID 19) donose se sljedeće mjere:

 • U vremenu trajanja proglašene prirodne nepogode radno vrijeme općine Grude je skraćeno, te se isto utvrđuje u razdoblje od 8:00 do 13:00 sati;
 • Obustavlja se redovan prijem stranaka u službama općine Grude kao i JU Centar za socijalni rad Grude, JU za komunalnu djelatnost „Vrilo“, JU Narodna knjižnica Grude i JU “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude;
 • Prijem stranka i rad sa strankama obavljati će se samo u šalter dvorani općine Grude i to na način da će u istoj biti dozvoljen pristup samo jednoj stranci, dok će ostale stranke čekati ispred glavnog ulaza te će im biti omogućen pristupa šalter dvorani tek nakon što prethodna stranka istu napusti za regulaciju čega će biti zadužene ovlašteni zaposlenici općine Grude;

 Sva građanska vjenčanja zakazana u razdoblju dok traje prirodna nepogoda obavljati će se na način da će na istima mogu prisustvovati isključivo budući bračni partneri i svjedoci;

 • Za potrebe rješavanja upravih i ostalih predmeta za koje je propisan određeni rok strankama su dostupne sve informacije putem sljedećih kontakata:
 • Ured Općinskog načelnika: 039/660-901
 • Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu: 039/660-901
 • Služba za financije: 039/660-918
 • Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar: 039/660-915
 • Odjel za urbanizam: 039/660-929
 • Odjel za katastar: 039/660-923
 • Odjel za branitelje: 039/660-900
 • Stručni suradnik za građanska stanja i Matičar: 039/660-928
 • Stručni suradnik za poljoprivredu: 039/660-900
 • Ulazak u prostorije općine Grude do daljnjeg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku na naprijed naveden  brojeve telefon;

Članak 2.

Za provedbu predmetne odluke zadužuju se voditelji općinskih službi uprave i ravnatelji javnih ustanova.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivati će se u razdoblju proglašene prirodne nepogode.

                                                                                    

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          Ljubo Grizelj