ZAPOVIJED ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Županijski stožer civilne zaštite na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED.

 

Na temelju čl. 108. i 134. st. (4), u vezi s čl. 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), čl. 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), čl. 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i čl. 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-24/19 od 14.02.2019. godine i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se privremeno obustavljanje pružanja usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorani, svadbeni saloni, pizzerije, slastičarne, ćevabdžinice, fast food i slično), na području Županije Zapadnohercegovačke.

2. Iz točke 1. ove Zapovijedi izuzima se usluga proizvodnje i dostave hrane, kao i proizvodnja i posluživanje hrane za goste hotela, uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite.

3. Zapovijeda se privremeno obustavljanje pružanja usluga u cafe i bistro barovima, klubovima, diskotekama, kasinima, sportskim kladionicama i sličnim objektima, na području Županije Zapadnohercegovačke.

4. Zapovijeda se privremena obustava rada frizerskih i kozmetičkih salona i igraonica na području Županije Zapadnohercegovačke.

5. Zapovijeda se trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima (supermarketi, hipermarketi, tržnice, ljekarne, pekare, benzinske postaje) na području Županije Zapadnohercegovačke, da svoj rad organiziraju po do sada prijavljenom radnom vremenu, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

6. Zapovijeda se privremena obustava pružanja usluga za: kina, muzeje, umjetničke galerije, bazene i kupališta, sportske i rekreacijske centre i sl. na području Županije Zapadnohercegovačke.

7. Zapovijeda se zabrana javnog okupljanja, osim u svrhe dobrovoljnog darivanja krvi, na području Županije Zapadnohercegovačke, sukladno zakonu.

8. Zapovijeda se otkazivanje svih javnih skupova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, u skladu s propisima o javnom okupljanju.

9. Nalaže se svim tijelima županijske/općinske/gradske uprave, gospodarskim društvima, fizičkim i pravnim osobama da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zarazne bolesti, s posebnim naglaskom na pojačanu izvanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prijevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila, sanitetska vozila).

10. Zapovijeda se javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama i ustanovama socijalne i dječije zaštite na području Županije Zapadnohercegovačke, da provode pojačane izvanredne mjere dezinfekcije – posebno liftova, stubišta, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prijevoz pacijenata.

11. Zapovijeda se centrima za pružanje usluga/šalter salama na području Županije Zapadnohercegovačke, kao što su: naplatne službe javnih poduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samouprave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično da rad sa strankama organiziraju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

12. Naredbe i preporuke koje je donio Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke do 16.03.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmijene zapovijedima i preporukama Županijskog stožera civilne zaštite.

13. U vrijeme dok traje proglašenje nesreće prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, zapovijeda se Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke da nastavi s radom, sve do proglašenja prestanka stanja nesreće, a u skladu s epidemiološkom situacijom da predlaže mjere i preporuke Županijskom stožeru civilne zaštite u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja koronavirusa (COVID-19).

14. Sve naredbe Federalnog stožera civilne zaštite koje nisu navedene u ovoj Zapovijedi primjenjuju se na području Županije Zapadnohercegovačke.

15. Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, te rukovodeća tijela pravnih osoba koje su obuhvaćene ovom Zapovijedi, svatko iz svoje nadležnosti.

16. Zadužuju se nadležna tijela iz točke 15. ove Zapovijedi da putem Operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove Zapovijedi.

17. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja te vrijedi do 31.03.2020. godine.

 

                                                                                      ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić