KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH – NAREDBA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI
KRIZNI STOŽER
Grude, 12. ožujka 2020. godine

U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH, a na temelju Naredbe Kriznog stožera F BiH broj : 01-33-1472/20 od 12. 03. 2020., Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi

NAREDBU

1. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, na temelju naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donosi odluku da se obustavlja rad u dječjim vrtićima, osnovnim, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u trajanju od 15 dana.

2. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže obustavu održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području Županije Zapadnohercegovačke u trajanju od 15 dana.

3. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje pučanstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i stranim državljanima, da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, kao i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

4. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama preporučuje izbjegavanje nepotrebnog kretanja i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja, te apelira na kontinuirane provedbe općih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to na način:
a) Često i temeljito pranje ruku sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 69%).
– Pranjem ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanjaju se virusi koji mogu biti na rukama.
b) Održavanje razmaka
– Potrebno je održavati razmak od najmanje jedan metar između osoba, posebno onih koji kašlju i kišu jer se na taj način izbacuju male kapljice koje mogu sadržavati navedeni virus.
– Izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta rukama.
– Dohvaćanjem brojnih površina i kontaminiranim rukama možemo virus prenijeti do očiju, nosa i usta odakle može ući u organizam i izazvati oboljenje.
c) Pridržavanje respiratorne higijene
– Prilikom kašljanja ili kihanja potrebno je prekrivanje usta i nosa unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom, koju nakon uporabe potrebno odmah baciti u kantu za otpatke i oprati ruke.
– Pridržavajući se navedenog štitimo osobe oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.
Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici maloljetnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedeno je osobna odgovornost.

5. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje pučanstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i stranim državljanima izbjegavanje nepotrebnog kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja.

6. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Županiji Zapadnohercegovačkoj da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu do daljnjega.

7. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Županiju Zapadnohercegovačku ni po kojem osnovu do daljnjeg.

8. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje svim građanima Županije Zapadnohercegovačke koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Županiju Zapadnohercegovačku, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Županiji Zapadnohercegovačke do daljnjeg.

9. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine) da preko službi za društvene djelatnosti kontaktiraju predsjednike mjesnih zajednica da isključivo TELEFONSKI prijave nadležnom općinskom/gradskom sanitarnom inspektoru i izabranom liječniku u Domu zdravlja, sve sumještane koji su se vratili sa sumnjivih područja kako bi mogli biti stavljeni pod zdravstveni nadzor.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH