Općinsko vijeće Grude održalo je 27. sjednicu 19. veljače 2020. godine. Dnevni red od 16 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu,  dopunjen je sa 3 nove točke: 17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana uređenja “Centar-Grude i 19. Prijedlog Odluke o određivanju cijena usluga u Avanturističkom parku Peć-Mlini.

Izvod iz Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Svi akti usvojeni su jednoglasno.

Nakon glasovanja, usvojen je Zaključak u svezi rada Općinskog pravobraniteljstva Grude.

Nakon glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2020. godinu.

Nakon glasovanja, usvojeni su: Izvješče o radu Javne ustanove VRILO Grude u 2019. godini, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove VRILO Grude u 2019. godini i Financijski plan Javne ustanove VRILO Grude za 2020. godinu.

Zaključcima, koji su jednoglasno usvojeni, usvojeni su: Izvješće o radu Boćarskog kluba Grude u 2019. godini, Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2019. godini i Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2019. godini.

Zaključkom o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu Općinski načelnik je ovlašten za zaključivanje ugovora o zakupu sa Zavodom za javno zdravstvo ŽZH.

Nakon glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Plana utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2020. godini u dijelu preventivnih mjera.

Usvojenim Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići  izravnom pogodbom ovlašten je Općinski načelnik za zaključivanje ugovora sa JP EP HZ H-B Mostar.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Željka Tomića (Ivana) iz Donjih Mamića legalizirano je građevinsko zemljište sa objektom.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići, K.o. Ružići i K.o Drinovci.

Usvojenim Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići i K.o. Drinovci biti će ponuđene na prodaju tri građevinske parcele.

Usvojenom  Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra ukinut je status javnog dobra (puta) u K.o. Donji Mamići.

Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana uređenja “Centar-Grude  proširen je obuhvat građevinskih parcela u  Regulacijskom planu.

Nakon glasovanja usvojena je Odluka o određivanju cijena usluga u Avanturističkom parku Peć-Mlini.