Obavijest o provođenje projekta ” Podrška statističkom sustavu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Obavještavaju se građani da će se u razdoblju od 17.02.2020. godine, u trajanju od 22 dana, u okviru projekta “Podrška statističkom sustavu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici FBiH na teritoriji općine Grude provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditirani anketari koje angažira istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva.

Anketiranje će se provoditi prema odabranom uzorku.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se koristiti isključivo u statističke svrhe.

Koristimo priliku da sve građane zamolimo za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.