Broj: 02-38-1963-1/19

Grude, 21. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 11. stavak 1. točke c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“ broj: 88/12) Općinski načelnik raspisuje

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

Pozivaju se svi zainteresirani pravni subjekti i građani da sudjeluju na javnoj raspravi o Nacrtu Elaborata zaštite izvorišta Grudsko Vrilo.

Prezentacija Nacrt Elaborata izvorišta Grudsko Vrilo i javna rasprava će se održati dana 05.02.2020. godine u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Grude.

                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                            Ljubo Grizelj v.r.