Općinsko vijeće Grude održalo je 26. sjednicu 13. prosinca 2019. godine.

Dnevni red od 12 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Izvod iz Zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Nije bilo vijećničkih pitanja.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluke o odobravanju pribavljanja kratkoročnog zaduženja u obliku revolving kredita.

Nakon glasovanja, usvojeni su: Rebalans Proračuna općine grude za 2019. godinu u visini od 10.337.770,00 KM, Proračun općine Grude za 2020. godinu u visini od 8.397.315,00 KM i Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2020. godinu.

Usvojeni Program rada Vijeća za 2020. godinu sastoji se od Normativnog i Tematsko-analitičkog dijela.

Usvojenom Odlukom odobreno je pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH za naplatu usluga Robnog terminala.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za Projekt “Izgradnja dijela Južne obilaznice Grude-Izlaz Prispa-Kružni tok”.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci određene su tri građevinske parcele. Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o Drinovci određena je prodaja tri građevinske parcele.

Nakon glasovanja usvojena je Odluka o nastavku provođenja postupka komasacije u katastarskim općinama Gorica I. i II..