Bogati program manifestacije “Božić u Grudama” u organizaciji Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude.