Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-1911/19
Grude, 6. prosinca 2019. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak. 13. prosinca 2019. godine s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i     r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja kratkoročnog zaduženja,
4. Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2019. godinu,
5. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2020. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2020. godinu,
7. Prijedlog Programa rada Vijeća za 2020. godinu,
8. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za Projekt “Izgradnja dijela Južne obilaznice Grude-Izlaz Prispa-Kružni tok”,
10. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci,
11. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o Drinovci,
12. Prijedlog Odluke o nastavku provođenja postupka komasacije u katastarskim općinama Gorica I. i II..

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

 

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.