Priopćenje sa 25. sjednice Općinskog vijeća Grude

 

Općinsko vijeće Grude održalo je 25. sjednicu 31. listopada 2019. godine.

Dnevni red od 10 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je 11. točkom: Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Grude.

Svi predloženi akti jednoglasno su usvojeni.

Izvod iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Nije bilo vijećničkih pitanja.

Nakon glalsovanja usvojena je Odluka o proglašenju prijateljstva između općine Grude i općine Kiseljak.
Nakon usvajanja Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude, u sastavu: Ivan Šimić, predsjednik, Ružica Marić i Ante Bušić, članovi.

Usvojenom Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Dragićina određeno je 6 građevinskih parcela.

Nakon glasovanja, usvojen je Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Dragićina.
Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Drinovci neposrednom pogodbom JP HT d.d. Mostar ovlašten je Općinski načelnik za potpisivanje ugovora sa JP HT d.d. Mostar.

Odluke o kupovini građevinskog zemljišta u K.o. Grude-grad određena je kupovina 153 m2 radi uređenja prometnice.

Odlukom o dodjeli javnih priznanja općine Grude određeni su dobitnici: HNK “Grude” Grude i Radio Grude.

Zaključkom o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Grude odobrena je zamjena nekretnina između općine Grude i Toming d.o.o. Grude.