Poziv- 25. sjednica Općinskog vijeća Grude

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1684/19
Grude, 25. listopada 2019. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 31. listopada 2019. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o proglašenju prijateljstva između općine Grude i općine Kiseljak,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude,
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude,
6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Dragićina,
7. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Dragićina,
8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Drinovci neposrednom pogodbom JP HT d.d. Mostar,
9. Prijedlog Odluke o kupovini građevinskog zemljišta u K.o. Grude-grad,
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Grude:

a) HNK “Grude” Grude,
b) Radio Grude.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.