POZIV NA PREZENTACIJU I JAVNU RASPRAVU PROJEKTA „IZGRADNJA SJEVERNE OBILAZNICE GRUDA“

Općina Grude temeljem odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta („Službene novine FBiH“,  broj: 29/19) i zahtjeva J.P. Ceste FBiH d.o.o. poziva sve posjednike i vlasnike privatnih parcela na trasi Sjeverne obilaznice Gruda kao i ostale zainteresirane na prezentaciju i javnu raspravu za projekt „Izgradnje Sjeverne obilaznice Gruda“ koja će se održati u četvrtak 31.10.2019. godine u 11 sati u  Kinodvorani Grude.

Na navedenoj javnoj raspravi predstavnici općine Grude i J.P. Ceste F BiH d.o.o. će prezentirati projekt „Izgradnje Sjeverne obilaznice Gruda“, što uključuje prezentaciju trase, izvedbeni projekt, sve faze realizacije, a naročito dio koji se odnosi na izuzimanje privatnog zemljišta na trasi obilaznice.

Popis parcela i posjednika zemljišta temeljem avio-foto geometrijskog snimanja iz 1983. godine (neslužbeni podatci) na koje dijelom ili u potpunosti pada trasa predmetnog projekta možete preuzeti u nastavku.

Spisak posjednika br.1

Spisak posjednika br.2

Spisak posjednika br.3