Priopćenje sa 24. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 24. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 24. sjednicu 20. rujna 2019. godine.

Dnevni red od 10 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je 11. točkom: Prijedlog Odluke o određivanju Dana branitelja općine Grude.

Izvod iz Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izviješća o Izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojene: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za projekt Izgradnja dijela Južne obilaznice Grude-Izlaz Prispa-Kružni tok i Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji Južne obilaznice.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za projekt Izgradnja ceste i parkirališta iznad Eroneta i Duhanske stanice-Izlaz na ulicu Kralja Tomislava storeni su uvjeti za spoj gradskih ulica.

Odlukom o davanju na upravljanje led displaya u ulici Republike Hrvatske u Grudama i cjeniku iznajmljivanja, led display na kino-dvorani Grude dat je na upravljanje JU “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude.

Jednoglasno usvojenim Zaključkom o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Javne ustanove “Kulturni dom Antuna Branko Šimić” Grude data je suglasnost na imenovanje Suzane Pešorde iz Gruda.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude.

Jednoglasno usvojenim Zaključcima date su suglasnosti na uvođenje djelatnosti Produženog boravka u Osnovnim školama općine Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju Dana branitelja općine Grude.