Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1440/19
Grude, 13. rujna 2019. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 20. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Izviješće o Izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izgradnji Južne obilaznice,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt Izgradnja dijela Južne obilaznice Grude-Izlaz Prispa-Kružni tok,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt Izgradnja ceste i parkirališta iznad Eroneta i Duhanske stanice-Izlaz na ulicu Kralja Tomislava,
7. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje led displaya u ulici Republike Hrvatske u Grudama i cjeniku iznajmljivanja,
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Javne ustanove “Kulturni dom Antuna Branko Šimić” Grude,
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude,
10. Prijedlozi Zaključaka o davanju suglasnosti na uvođenje djelatnosti Produženog boravka u Osnovnim školama općine Grude:

a) Osnovnoj školi Ruđera Boškovića Grude,
b) Osnovnoj školi Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci,
c) Osnovnoj školi fra Stipana Vrljića Sovići.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).
Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.