Javni poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Grude za 2019. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Na temelju članka 2. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude broj: 01-05-1395/13 od 30. rujna 2013. godine Odbor za dodjelu javnih priznanja općine Grude, upućuje

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Grude za 2019. godinu

Općina Grude dodjeljuje javna priznanja:

  1. Počasni građanin općine Grude

Počasnim građaninom općine Grude mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine.

  1. Nagrada za životno djelo općine Grude

Nagrada za životno djelo općine Grude je javno priznanje koje se dodjeljuje istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan i primjeran doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno dali trajan doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

III. Nagrada općine Grude

Nagrada općine Grude je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu Općine.

Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja općine Grude mogu podnijeti građani, vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Grude, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijedlog kandidata se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku i mora sadržavati:

– podatke o predloženom kandidatu,

– životopis, odnosno osnovne podatke ako se radi o pravnoj osobi, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,

– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj kandidature dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Odbor za dodjelu javnih priznanja prosuđuje kandidature i podnosi Općinskom vijeću prijedloge za dodjelu javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine donosi Općinsko vijeće.

Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Grude povodom Dana općine.

Rok za podnošenje kandidatura je 15 dana od dana objave.

Prijedlozi kandidatura obrazloženjem podnose se na adresu:

Općinsko vijeće Grude

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Ulica fra Gabre Grubišića br. 4

88340 Grude