OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRUDE – OBAVIJEST

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRUDE
Grude; 4.rujna 2019. godine

 

  P O Z I V

 

            Općinsko izborno povjerenstvo Grude, povodom raspisanih izbora za članove Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude, a koji će se održati 13.listopada 2019.godine, obavještava  političke subjekte – političke stranke, nezavisni kandidati i udruge, da je prošao rok za podnošenje prijava za sudjelovanje na izborima .

Međutim, krajnji rok za podnošenje prijava za listu nezavisnih kandidata i koalicija je najkasnije 30 dana prije održavanja izbora, odnosno 13.rujna 2019. godine (petak). Prijave se podnose osobno tijekom radnog dana do 14:00 sati, radi ovjere kod OIP-a Grude. Prijave podnesene nakon navedenog roka ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a.

Potrebni Obrasci nalaze se u Prilogu Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude ( Službeni glasnik Općine Grude broj 3/14), a koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Grude.

 

 

Predsjednik OIP-a,

                                                                                               Ante Kolobarić v.r.