Općinsko vijeće Grude održalo je 23. sjednicu 15. srpnja 2019. godine. Dnevni red od 6 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Izvod iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Nije bilo vijećničkih pitanja.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o prihvaćanju inicijative za uspostavu prijateljstva između općine Grude i općine Kiseljak.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2019./2020. godine na području Općine Grude.

Usvojenom Odlukom o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Općine Grude određeno je održavanje izbora za nedjelju 13. listopada 2019. godine.

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići određena je prodaja dviju građevinskih parcela neposredno uz Gospodarsku zonu Poljanice.