Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1203/19

Grude, 9. srpnja 2019. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za ponedjeljak 15.  srpnja 2019. godine s početkom u  9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Izvod iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za proglašenje prijateljstva općine Grude i općine Kiseljak,
  4. Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2019./2020. godine na području općine Grude,
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Općine Grude,
  6. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići.

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.