Općinsko vijeće Grude održalo je 22. sjednicu 10. lipnja 2019. godine. Dnevni red od 16 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je sa jednom točkom: 17: Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje. Dopunjene su 10. i 11. točka dnevnog reda.

Izvod iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Svi predloženi akti su jednoglasno usvojeni.

Miro Šimić, HSP BiH, je pohvalio postavljanje mjerača brzine kod Područne škole u Vrućicama.

Nakon glasovanja, usvojeni su: Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina i K.o. Grude, Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina i K.o. Grude i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom  pogodbom.

Usvojenom Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude određeno je građevinsko zemljište na lokalitetu Bezdan a Zaključkom o davanju ovlasti  za zaključivanje ugovora o pravu građenja na lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude ovlašten je Općinski načelnik za potpisivanje ugovora  sa HLU “Malič” Grude.

Nakon glasovanja, usvojena su Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zdenka Knezovića sina Rajka iz Gruda i Damira Pandžića sina Ivana iz   Drinovaca.

Nakon usvajanja Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Dragićina, K.o. Drinovci i K.o. Grude donesen je Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina, K.o. Drinovci i K.o. Grude.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Dragićina izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta JP “EP HZ-HB” Mostar radi izgradnje trafo-stanice.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta Marku Tomiću iz Donjih mamića.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Drinovci izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta Josipu Glavašu iz Drinovaca.

Odlukom o taksi stajalištu na području općine Grude određeno je stajalište kod Parka hrvatskih velikana.

Zaključkom o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Grude-grad odobrene je kupnja građeviskog zemljišta od Zvonke Blekića iz Gruda.

Rješenjem o imenovanju u Odbor za branitelje imenovani su: Frano Barić, Miro Palac-Paviša,

Marinko Sosa, Jure Tomas, Tihomir Majić, Stanko Vukoja  i Mario Iličić.