natjecajNagrada za biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je prva godišnja nagrada ove vrste u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u zemlji.

Privatne kompanije već implementiraju hvale vrijedne aktivnosti i strategije koje doprinose ciljevima održivog razvoja, kako na globalnoj razini, tako i u Bosni i Hercegovini. Nagrada za biznis lidere održivog razvoja ima za cilj:

  • prepoznati i istaknuti napore privatnih kompanija u realizaciji ciljeva održivog razvoja u BiH,
  • motivirati druge aktere u privatnom sektoru da uvrštavaju ciljeve održivog razvoja u svoje poslovne modele.

Fokus ovogodišnje nagrade je stvaranje dobrih radnih mjesta i zaštita okoliša. Stoga će se kroz ovu aktivnost pokušati identificirati biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dvije tematske oblasti a to su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.

Tematska oblast “Ljudi”:

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja za 2019. godinu u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje su inspiracija drugima zbog načina na koji postupaju sa svojim uposlenicima i klijentima i omogućuju dostojanstven rad (SDG 8. i SDG 10). Posebna pažnja se posvećuje prepoznavanju kompanija koje su vodeće u osiguranju radnih uvjeta i postupanju sa ženama i drugim ranjivim kategorijama društva u svojim kompanijama (SDG 5). Nagrada će također promovirati etičko poslovanje (SDG 16).

Tematska oblast “Resursi i okoliš”:

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2019. godinu u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje dokazuju da razmišljaju o svom ekološkom otisku kao i onima koje namjenski i kontinuirano unapređuju svoje lance vrijednosti (SDG 12. i SDG 9). Također će se vrednovati ulaganja u ljudske resurse, istraživanje i razvoj i nove tehnologije te proces inovacija unutar kompanije (SDG 5. i 11).

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodjeljuje se malim, srednjim i velikim kompanijama koje prijave svoje projekte koji doprinose održivom razvoju u Bosni i Hercegovini. Kompanije se mogu prijaviti sa jednim ili više projekata u okviru predloženih tema (jedan projekt za temu  “Ljudi” i drugi projekt za temu “Resursi i okoliš”).

Natječaj je otvoren do 10.03.2019. godine.

Svečanost proglašenja pobjednika će se održati 12.06.2019. godine u Sarajevu.

Više informacija i e-aplikacija je dostupna na poveznici www.zamisli2030.ba/SDGBiznisLideri

Nagrada se organizira u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora“ kojeg provodi UNDP i financira Vlada Švedske.