grbOpćinsko vijeće Grude održalo je 19. sjednicu 23. siječnja 2019. godine. Dnevni red od 15 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Izvod iz Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Miro Palac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ BiH, je zahvalio Općinskom načelniku za postignute uspjehe u prošloj godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke kojom se određuje donošenje Prostornog plana općine za razdoblje od 2019. do 2032. godine.

Nakon glasovanja usvojen je Prostorni plana općine Grude za razdoblje od 2019. do 2032. godine.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići određeno je 9 građevinskih parcela.

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja–licitacije u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići biti će ponuđene 4 građevinske parcele.

Usvojenom Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina određena je građevinska parcela od 70 m2 a Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Tihaljina izravnom pogodbom je dano ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji navedene parcele.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina određene su dvije građevinske parcele koje će sukladno Zaključku o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina biti ponuđene na prodaju.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu K.o. Ružići i K.o. Grude određene su 4 građevinske parcele na loklaitetu “Cere” i jedana parcela na lokalitetu “Debela ljut”. Usvojenim Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Grude navedene parcele biti će ponuđene na prodaju.

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” 4 građevinske parcele biti će ponuđene na javnoj licitaciji.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim naknadama za istaknutu tvrtku pravne i fizičke osobe se oslobađaju plaćanja naknade za razdoblje od godine dana od početka obavljanja djelatnosti.

Odlukom o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH općina Grude daje jamstvo za osiguranje naknade za korištenje Robnog terminala.